Επισκεφθείτε τις σελίδες του Οικ. Πατριαρχείου στη διεύθυνση www.patriarchate.org

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2000 - Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΨΑΛΛΟΥΣΙΝ το ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ..

horizontal rule

Ο Οικ. Πατριάρχης στην ΝΙΚΑΙΑ της ΒΙΘΥΝΙΑΣ

26.12.2000   

Μετά το 1922, ΟΙΚΟΥΜΕNΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ και ΠΑΛΙ στη ΝΙΚΑΙΑ της ΒΙΘΥΝΙΑΣ .

I.N. της του Θεού Σοφίας - ΝΙΚΑΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ - 26.12.2000  

Μετά από 78 ολόκληρα χρόνια μας αξίωσε να του ψάλλωμε και πάλιν το ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ, εκεί στην Ιστορική ΝΙΚΑΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

            Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού, ανιδρυτού της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, εχοροστάτησεν εν αυτή κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Δευτέρας, 5ης Φεβρουαρίου, και εις την Θείαν Λειτουργίαν της επομένης, 6ης ιδίου. Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τω Συνοδικώ της Ιεράς Μονής ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος αυτής, και ο Πατριάρχης. 

Πηγή :   epnet.gr

horizontal rule

 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΝΙΚΑΙΑΝ ΒΙΘΥΝΙΑΣ

     Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 3ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπόλιτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, μετέβη εις Νίκαιαν της Βιθυνίας (İznik), ένθα εγένετο η αδελφοποίησις αυτής μετά της Νικαίας Λαρίσης, παρουσία των τοπικών Αρχών. Κατά την τελετήν υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου ο Πατριάρχης ωμίλησεν επικαίρως και εν συνεχεία εφύτευσεν εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου ελαίαν ως σύμβολον ειρήνης και φιλίας εν τω κήπω της Αγίας Σοφίας Νικαίας.

Πηγή :   epnet.gr

horizontal rule

    Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

    Την 2αν Φεβρουαρίου τον Εντιμ. κ. Dr. Ivan Sveda, Γενικόν Πρόξενον της Σλοβακίας ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Mikulas Klimcak, Καλλιτέχνου, και της Ευγεν. κ. Gabriella Akdeniz, Στελέχους του ενταύθα Γενικού Προξενείου της χώρας ταύτης.

    Τον Εντιμ. κ. Ρίζον Κομίτσαν, Δήμαρχον Νικαίας Λαρίσης, μετά συνεργατών αυτού και άλλων παραγόντων εξ αυτής, οι οποίοι ήλθον  δια την τελετήν αδελφοποιήσεως της πόλεως αυτών μετά της Νικαίας της Βιθυνίας.

    Την 1ην Φεβρουαρίου τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Αχαΐας κ. Αθανάσιον, Διευθυντήν του Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, εκ Βρυξελλών.

Πηγή :   epnet.gr

horizontal rule

Ιανουαριος 2001

    Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ. Εν μέσω ικανού εκκλησιάσματος και των ελλογίμων εκπροσώπων του ομογενούς εκπαιδευτικού κόσμου, εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εκ παλαιού καθιερωμένη εορτή των Γραμμάτων, επί τη ιερά μνήμη των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.  

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Δευτέρας, 29ης Ιανουαρίου, και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, εν χοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, και Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Ειρηναίου.

    Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος.

    Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών  των μακαρίων και αειμνήστων Ιδρυτών, Ευεργετών, Εφόρων, Σχολαρχών, Καθηγητών, Διδασκάλων, Επιμελητών και Μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και των λοιπών εκπαιδευτηρίων της ομογενείας ημών.

Πηγή :   epnet.gr

horizontal rule

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη την 25ην Ιανουαρίου:

    Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον της εν Αγίω Όρει Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, και Κύριλλον Συκήν, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης, μετά του Οσιωτ. Ιερομονάχου κ. Κυρίλλου, εκ των αδελφών της ως άνω Ιεράς Μονής, και του Εντιμ. κ. Ηλία Γκόνου.

    Τον Εντιμολ. κ. Απόστολον Μανώλην, Άρχοντα Μ. Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Διευθυντήν του Πατριαρχικού Ινστιτούτου «Πατριάρχης Αθηναγόρας», εξ Αμερικής.

    Τον Εξοχ. κ. Αλέξανδρον Motsyk, Πρέσβυν της Ουκρανίας εν Αγκύρα. Τω ως άνω Διπλωμάτη, απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι δια το αξίωμα αυτού τιμαί.

    17μελή όμιλον Βουλευτών και συνεργατών αυτών του Αμερικανικού Κογκρέσου, με επί κεφαλής τον βουλευτήν Εξοχ. κ. Bill Young, συνοδευομένους υπό του Εντιμ. κ. Frank Urbancic, Γενικού Προξένου των ΗΠΑ εν τη πόλει ημών.

    Τον Εντιμ. κ. Franz Wechner, νέον Γενικόν Πρόξενον της Αυστρίας εν τη πόλει ημών, συνοδευόμενον υπό της Ευγεν. κ. Dr. Ulrike Outschar, Mορφωτικής Ακολούθου παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της χώρας ταύτης.

    Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Tcomakov, ιατρόν, Δήμαρχον Φιλιππουπόλεως, μετά συνεργατών αυτού, εκ Βουλγαρίας, συνοδευομένους υπό του Εντιμ. κ. Mehmet Duman, Διευθυντού των Εξωτερικών Σχέσεων του Δήμου της Πόλεως, και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

    Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Τουρκοαμερικανών Επιχειρηματιών (ΤΑΒΑ), υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Dr. Zeynel Abidin Erdem, Προέδρου αυτού.

  Πηγή :   epnet.gr

horizontal rule

        Την Παρασκευήν, 19ην Ιανουαρίου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, ίνα εκφράση τας εορτίους ευχάς αυτούς τε και της κατ’ αυτόν παροικίας, επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του Νέου Έτους, ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop o Β΄, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Aram Atesyan.

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, το απόγευμα του Σαββάτου, 13ης τ. μ., διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος, κατελθών εξ αυτής εις τα Πατριαρχεία την Δευτέραν, 15ην τ. μ.. Ούτος εκκλησιάσθη κατά την εν τη Ι. Μονή τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 14ης ιδίου.

        Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, το εσπέρας του Σαββάτου, 13ης Ιανουαρίου μετέβη εις Πρίγκηπον και, ανταποκρινόμενος εις την ευγενή πρόσκλησιν του Επάρχου των Νήσων, Εντιμ. κ. Mustafa Farsakoglu, παρεκάθησεν εις δείπνον εν τη οικία αυτού, παρακαθημένων και του Μακ. Πατριάρχου των Αρμενίων κ. Mesrop B΄ και του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Συμεών.

  Πηγή :   epnet.gr

horizontal rule

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ 

Ανταποκρινόμενος εις την τιμητικήν πρόσκλησιν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Εξοχ. κ. Ahmet Necdet Sezer, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη την Τρίτη 16ην Ιανουαρίου 20001, εις  Άγκυραν και παρέστη εις την υπό του Προέδρου δοθείσαν δεξίωσιν επί τω Νέω Έτει εν ταις αιθούσαις του Προεδρικού Μεγάρου Τσάνκαγια.

Προ της δεξιώσεως ο Πατριάρχης επεσκέφθη τους Εξοχ. κ.κ. Πρέσβεις της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εν τη Πρεσβεία της Ελλάδος κατά παράκλησιν της Α. Ε. του Πρέσβεως κ. Ιωάννου Κοραντή ο Πατριάρχης ηυλόγησε και έκοψε την αγιοβασιλόπιτταν δια το προσωπικόν της Πρεσβείας, προς το οποίον απηύθυνε πατρικούς λόγους, απαντών και εις την προσφώνησιν του κ. Πρέσβεως, και διένειμε δώρα εις τα παρευρεθέντα παιδία.

Κατά τας εθιμοτυπικάς επισκέψεις ταύτας, ο Πατριάρχης προσεκύνησεν εις τα Παρεκκλήσια του Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Αγκύρας της Πρεσβείας της Ελλάδος και των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου της Πρεσβείας της Βουλγαρίας. 

Την Παρασκευήν, 19ην Ιανουαρίου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, ίνα εκφράση τας εορτίους ευχάς αυτούς τε και της κατ’ αυτόν παροικίας, επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του Νέου Έτους, ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop o Β΄, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Aram Atesyan.

  Πηγή :   epnet.gr

 

horizontal rule

 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΕΙ

BUREAU DE L’ EGLISE ORTHODOXE AUPRES DE L’ UNION EUROPEENNE

THE LIAISON OFFICE OF TE ORTHODOX CHURCH TO THE EUROPEAN UNION

KANTOOR VAN DE ORTHODOXE KERK BIJ DE EUROPESE UNIE

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοβουλίας Βλατάδων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 13 Ιανουαρίου διαθρησκειακό σεμινάριο υπό το γενικό θέμα «Η επίτευξη αλληλοκατανόησης μεταξύ των Μ.Μ.Ε. και των Θρησκευτικών Κοινοτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Πρωτοβουλία Βλατάδων που πάρθηκε με την έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τον Μάιο του 2000 στην ομώνυμη Ι. Μονή της Θεσσαλονίκης, αποσκοπεί στην συμμετοχή των Εκκλησιών και των λοιπών Θρησκευτικών Κοινοτήτων της Βαλκανικής, στην προσπάθεια αποκατάστασης της ειρήνης και της αρμονικής συμβίωσης των λαών του χώρου αυτού.

Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου. Την οργανωτική του δε φροντίδα είχε το Πατριαρχικό Γραφείον της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ειδικό αντικείμενο του σεμιναρίου, διάρκειας δύο ημερών, ήταν η εξοικείωση δημοσιογράφων της Δυτικής Ευρώπης με τις ιστορικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των Βαλκανίων, οι οποίες, όπως φάνηκε κατά την περασμένη δεκαετία, δεν είναι αρκετά γνωστές στη Δυτική κοινή γνώμη.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Ορθοδόξων Εκκλησιών Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας, άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Δογμάτων της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, θρησκευτικοί ηγέτες του Μουσουλμανικού Κόσμου της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης, εκπρόσωποι του ελληνικού ΥΠ.ΕΞ., ο υφυπουργός Θρησκευμάτων της Ρουμανίας, όπως και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, τη Σερβία, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Εσθονία, την Ιταλία και τη Φινλανδία. Τα μέλη του σεμιναρίου πλαισίωσαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου Σταθερότητας, ο Ειδικός Συντονιστής του οποίου, κος Μπόντο Χόμπαχ, υπήρξε ένας από τους εισηγητές επί του κυρίου θέματος. Ο ομιλητής υπογράμμισε τον ρόλο του θρησκευτικού παράγοντα στην εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στον Βαλκανικό χώρο.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία αναγνώστηκε Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο οποίο τονιζόταν ότι η έξαρση του εθνικισμού οδηγεί σε συγκρούσεις και αιματοχυσίες και υπογραμμιζόταν ότι «ο θρησκευτικός παράγων είναι οικοδομητικός της ενότητος και της ειρήνης και ως εκ τούτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εις την δημιουργίαν μίσους και διαιρέσεων, έτι δε περισσότερον, πολέμου και αδελφοκτονίας». Από την πλευρά του, ο υπουργός Μακεδονίας–Θράκης, κος Γεώργιος Πασχαλίδης χαιρέτισε τους συνέδρους, τονίζοντας και αυτός τον εποικοδομητικό ρόλο της Θρησκείας στην αλληλοκατανόηση, τον σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Ν.Α. Ευρώπης.

Στο συνέδριο μίλησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Καθ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, με θέμα «Η συνεισφορά των Θρησκευτικών Κοινοτήτων στη σταθεροποίηση της Ν.Α. Ευρώπης», και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δεληολάννης με θέμα «Πολιτιστικές, Θρησκευτικές, Πολιτικές και Οικονομικές προοπτικές για την Ν.Α. Ευρώπη μετά την Συμφιλίωση και την Ειρήνη».

Εκτός από συζητήσεις στην Ολομέλεια, οι 50 περίπου σύνεδροι, εργάστηκαν και σε υποεπιτροπές, αναλύοντας την αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης κατά την διάρκεια της κρίσης στα Βαλκάνια, ανταλλάσσοντας απόψεις για την βελτίωση της κατανόησης ανάμεσα στις Θρησκευτικές Κοινότητες και τα ΜΜΕ.

Πηγή :   epnet.gr

 

horizontal rule

 Κατά το έτος 2000

Ιlάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός

 Η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης:

. Χοροστάτησε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό κατά τη Θ. Λειτουργία  των  Προηγιασμένων Δώρων το πρωί της Παρασκευής 14/4 ως και κατά την Ι. Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου, το εσπέρας της αυτής ημέρας με συγχοροστατούντες Συνοδικούς. Τον Θ. Λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Στέφανος.

. Χοροστάτησε στον αυτό Ι. Ν. κατά το εσπέρας και κατά τη Θ. Λ. της Ε' Κυριακής των Νηστειών, 16/4, στο τέλος της οποίας εχειροθέτησε εις το οφίκιο τον Άρχοντος Μ. Νομοφύλακος της Αγ. του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον κ. Απόστολο Γεωργιάδη  Ακαδημαϊκό,  Καθ. Π/μίου, Πρόεδρο του Συλλόγου "Οι Φίλοι του Αγίου Ορους".  Τον Θ. Λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος Κωδικογράφος της Αγ. και Ι. Συνόδου.

Η είσοδος και ο πάνσεπτος Ναός του Οικ. Πατριαρχείου Κων/πόλεως  . Χοροστάτησε και εκκλησιάστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά τη Θ. Λειτ. που τελέστηκε σ' Αυτόν κατά τις λειτουργίες  των  Προηγιασμένων Δώρων, κατά τον Κατανυκτικό Εσπερινό, κατά τις Ακολουθίες του Νυμφίου, κατά την Ι. Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως και προέστη της Ι. Ακολουθίας του Επιτάφιου Θρήνου.

 . Με ιεροπρέπεια και λαμπρότητα γιορτάστηκε στο σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, η λαμπροφόρα Ανάσταση του Κυρίου.  Η  Α.Θ.Π. ο  Οικ. Πατρ. κ.κ. Βαρθολομαίος μετά την κατά το μεσονύκτιο του Μ. Σαββάτου τελετή της Ανάστασης στον αυλόγυρο των Πατριαρχείων, προέστη στον Πάνσεπτο Πατρ. Ναό της πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας της Αναστάσεως σε συλλείτουργο με Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτες.  Την Πατριαρχική Απόδειξη για το Πάσχα ανέγνωσε από τον προ Άμβωνα ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματέας της Αγ. και Ι. Συνόδου.

. Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα 30/4 η Ι. Ακολουθία του Εσπερινού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του  Οικ. Πατριάρχου και της συμμετοχής Σεβ. Συνοδικών Αρχιερέων.  Μετά την Είσοδο, το Ι. Ευαγγέλιο ανεγνώσθη ελληνιστί από την Α.Θ. Παναγιότητα τον Πατριάρχη από το Ι. Σύνθρονο και σε πλείστες άλλες γλώσσες απο διάφορους ιερείς και διακόνους, εις το Ηρωικό δε εξάμετρο από τον Πανοσιολ. Μέγα Αρχιδιάκονο κ. Ταράσιο.

 Ο Οικ. ΙΙατρ. κ.κ. Βαρθολομαίος:

 . Μετέβη το εσπέρας της Τρίτης 4/4 με τη συνοδεία Του εις το πολιτιστικό Κέντρο "Ατατουρκ" και παρέστη στα εγκαίνια της εκθέσεως ζωγραφικής από τη ζωή και τη δράση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

 . Μετέβη την Τετάρτη 5/4 στο ξενοδοχείο "Χίλτον" και μίλησε προς τους εκπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ευρώπης, σχετικά με το σχέδιο της "Οικουμενικής Χάρτας" για τη συμβολή των Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή κίνηση.

 . Το πρωί της Παρασκευής 7/4 προέστη της Ι. Ακολουθίας της Δ' Στάσεως των Χαιρετισμών στο Ι. Αγίασμα τον Αγ. Θεράποντος Σιρκετζή. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου νεωκόρου Βασιλείου Χαβιαρόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά την εκτέλεση τον καθήκοντος του μέσα στο Αγίασμα. Κατά τη Θ. Ακολουθία συμπροσευχήθηκαν Σεβ. Μητροπολίτες και όμιλος προσκυνητών από την Ελλάδα.

 . Την Παρασκενή 7/4 συνοδευόμενος από Σεβ. Μητροπολίτες μετέβη στο Ανάκτορο "Τσιραγάν" και τίμησε με την υψηλή παρουσία Του, τη δεξίωση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Τουρκία.

 . Μετέβη αεροπορικώς συνοδευόμενος από Σεβ. Μητροπολίτες στη Şanlıada (Έδεσσα) και από εκεί στη Χαρρά και πήρε μέρος, ύστερα από πρόσκληση και μίλησε κατά την έναρξη του  Διαθρησκευτικού Συμποσίου περί του Πατριάρχη Αβραάμ, που οργανώθηκε από το Βακούφι των Δημοσιογράφων και Συγγραφέων, ενώπιον Υπουργών, Βουλευτών, των Τοπικών Αρχών, Εκπροσώπων των Χριστιανικών Δογμάτων στην Τουρκία και άλλων Θρησκευμάτων και των προσελθόντων από διάφορες χώρες του κόσμου Επιστημόνων.

 . Εδέχθη, το απόγευμα της Κυριακής 16/4, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας Εξοχ. κ. Alexander Kwasniewsky, ο οποίος επισκέφθηκε την Τουρκία επίσημα.  Η επίσκεψη του Προέδρου στα Πατριαρχεία έγινε στα πλαίσια της ανταπόδοσης των δύο επισκέψεων προς αυτόν του Παναγιότατου.  Τόσο κατά την υποδοχή όσο και κατά την αποχώρηση του υψηλού επισκέπτη, αποδόθηκαν σ' αυτόν οι νενομισμένες τιμές που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο.

 . Επεσκέφθη με τη συνοδεία Του στις 24/4 Δευτέρα στην έδρα του τον Αρχηραββίνο των Εβραίων της Τουρκίας και τον συνεχάρη για το Πάσχα τους. Το μεσημέρι της Τρίτης 25/4 επισκέφθηκε με τη συνοδεία Του στην έδρα του στο Κοντοσκάλι τον Μακ. Πατριάρχη των Αρμενίων της Τουρκίας κ. Mesrop τον Β' και τον συνεχάρη με την ευκαιρία της εορτής του Πάσχα των Αρμενίων.

 . Μετέβη με τη συνοδεία Του στο Βαλουκλή και έψαλε Τρισάγιο επί τον τάφο του αοιδίμου Οικ. Πατριάρχη Δημητρίου στην Ι. Μ. της Ζωοδόχου Πηγής.

 . Το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα επισκέφθηκε τον Οικ. Πατριάρχη από μέρους του Σοφολ. Αρχιρραββίνου πάντων των Εβραίων της Τουρκίας κ. David Asseo, ο Σοφολ. Ραββίνος κ. Isak Haleva με τη συνοδεία του και εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους για το Πάσχα.  Επίσης επισκέφθηκαν την Α.Θ. Παναγιότητα και τα Διοικητικά Συμβούλια των Ρωμαιοκαθολικών Συροϊακωβιτών και Χαλδαίων της Πόλης για να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους για το Πάσχα.

Η  Α.Θ.ΙΙ. εκπροσωπήθηκε:

  . Κατά τη Θρησκευτική εκδήλωση των Χαλδαίων Καθολικών στην Πόλη την Τετάρτη 5/4.

 . Κατά τη δεξίωση του Πρέσβη της Ελβετίας στην Άγκυρα με την ευκαιρία της οριστικής αποχώρησής του από την Τουρκία, στο ξενοδοχείο "Swissotel" την Πέμπτη 6/4.

 . Κατά τη 10η Γεν. Συνέλευση του Βακουφίου του Πτωχοκομείου Darülaceze, τη Δευτέρα 10/4.

 . Κατά τη δεξίωση που δόθηκε από τον Γεν. Πρόξενο της Συρίας στην Κων/πολη με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας αυτής, τη Δευτέρα 17/4.

 . Κατά τη Θ. Λειτουργία για το Πάσχα των Δυτικών την Κυριακή στον Αρμενικό Ι. Ν. της Θεοτόκου στο Κοντοσκάλι, κατά τη Θ. Λειτουργία που τελέσθηκε το εσπέρας του Σαββάτου του αυτού μηνός στον "Κριμαϊκο Ναό" των Αγγλικανών στο Κουμπαρατζή, κατά τη Θ. Λειτουργία το πρωί της Κυριακής 23/4 στον Ευαγγελικό Γερμανικό Ι. Ν. τον Τιμίου Σταυρού στο Αϊναλή Τσεσμέ και κατά τη Θ. Λειτουργία του Σαββάτου 22/4 στον Ι. Ν. του Αγ. Πνεύματος των Καθολικών στο Χαρμπιγιέ.

  Κοινότητες – Εκκλησίες

  Εκτός από τον Π. Πατριαρχικό Ναό, ο Οικ. Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε:

 . Στον Ι. Ν. τον Αγ. Δημητρίου, κατά τον κατανυκτικό Εσπερινο, o οποίος ετελέσθη στις 2/4 όπου τον Θ. Λόγο κήρυξε ο Μ. Εκκλησιάρχης κ. Σεραφείμ.

 . Στο Ι. Αγίασμα του Αγ. Θεράποντος στο Σιρκετζή, κατά την Ι. Ακολουθία της Δ' Στάσης των Χαιρετισμών στις 7/4.

 . Κατά τον κατανυκτικό Εσπερινό της Δ/ Κυριακής των Νηστειών στις 9/4 στον Ι.Ν. των Αγ. Κων/νου και Ελένης της Κοινότητας Ψωμαθειών.

 . Κατά τον κατανυκτικό Εσπερινό της Ε' Κυριακής των Νηστειών στις 16/4 ο οποίος τελέσθηκε στον Ι. Ν. τον Αγ. Φωκά της Κοινότητας Μεσαχώρου (Ορτάκιοϊ). Επακολούθησε δεξίωση.

 . Την Κυριακή 23/4 εορτή των Βαΐων με αφορμή την επέτειο της ιδρύσεως της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Χαλκηδόνος, τελέσθηκε στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Αγ. Ευφημίας Χαλκηδόνος Πανηγυρική Αρχιερατική Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβ. Ποιμενάρχου της Επαρχίας αυτής Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ.  Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ευλογήθηκε Αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της Αδελφότητας και επακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική αίθουσα.

 . Την Κυριακή των Βαϊων 23/4 τελέσθηκε η Θ. Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου στους πλείστους Ι. Ν. της Αρχιεπισκοπής και των περιφερειακών Επαρχιών Χαλκηδόνος, Δέρκων και Πριγκιποννήσων, κατά δε τη Μ. Εβδομάδα, τελέσθηκε σε πολλές Εκκλησίες η Ακολουθία του Ι. Νυμφίου, η Λειτουργία των Προηγιασμένων, ο Ι. Ευχέλαιο, o Όρθρος, ο Εσπερινός και η Λειτουργία των Ν. Ωρών και ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, η Ακολουθία του Ι. Επιταφίου και η περιφορά Αυτού, Ακολουθία της Αναστάσεως τη νύχτα τον Μ. Σαββάτου και ο Μ. Εσπερινός της Αναστάσεως την Κυριακή του Πάσχα.

Ο Οικ. Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Ο Μακαριστός Πατριάρχης κ.κ. Δημήτριος ο Α΄

Ο Oικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος

Ο αείμνηστος οικ. Πατριάρχης Δημήτριος o A΄

Η είσοδος του κτιρίου. Στο βάθος η ψηφιδωτή εικόνα του Χριστού

Το εσωτερικό του πάνσεπτου Πατρ. ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ιστορικό Φανάρι.

Είσοδος του κτιρίου. Ο Χριστός Παντοκράτωρ (Ψηφιδωτό)

Το εσωτερικό του Πατριαρχικού ναού. Τι σπάνια κατανυκτική ατμόσφαιρα ;

Ο Οικ. Ιlατριάρχης δέχθηκε μεταξύ πλείστων άλλων:

  . 33μελή όμιλο προσκυνητών από τον Ι. Ν. των Τριών Ιεραρχών της Κοινότητας Αννοβέρου της Γερμανίας.

 . 45μελή όμιλο φοιτητών της Νομικής Σχολής του Π/μίου Θράκης.

 . Το Δ. Σ. της Πολιτιστικής Εταιρείας ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.

 . Τον κ. Στέλιο Ροϊδη, Αρχιτέκτονα από την Αθήνα.

 . Τον Γεν. Πρόξενο της Ρουμανίας στην Πόλη.

 . Τον Zafer Karaca, Ιστορικό Τέχνης και Συγγραφέα.

 . Τα μέλη του Προεδρείου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, τα οποία δεξιώθηκε στις  αίθουσες του Θρόνου και των Πατριαρχείων του Πατριαρχικού Οίκου.

 . Τον Σεβ. Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Σπυρίδωνα με όμιλο κληρικών και λαϊκών προσκυνητών από την Επαρχία του.

 . Σεβ. και Πανιερ. Μητροπολίτες, Θεοφιλέστατους Επισκόπους. Τον Εξοχ. κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου από την Κύπρο με τους συνεργάτες του.

 . Τον Εξοχ. κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη τ. Υπουργό, Πρόεδρο της Τράπεζας Εργασίας με τη συνοδεία του.

 . Τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Άγκυρα τον οποίον έληξε η θητεία και αναχωρεί οριστικά από την Τουρκία.

 . Όμιλο φοιτητών τον Π/μίου Munster του Τμήματος Βυζαντινών Σπουδών.

 . Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εξοχ. κ. Johannes Rau, το Σάββατο 8/4 με τη συνοδεία του.  Ο ανωτέρω Πρόεδρος επισκέφθηκε επίσημα την Τουρκία. Η επίσημη αυτή υποδοχή του στα Πατριαρχεία έγινε με την πρέπουσα επισημότητα και του απονεμήθηκαν οι νενομισμένες τιμές.

 . Όμιλο προσκυνητών από την Ι. Μητρόπολη Λαγκαδά.

 . Τον κ. Θεόφιλο Ρόζεμπεργκ, Ιατρό, Πρόεδρο της Ομάδας "Γιατροί του Κόσμου" με την συνοδεία του.

 . Προσωπικότητες μέλη της Union Church.

 . 24μελή όμιλο φοιτητών Σωματικής Αγωγής από τη Θράκη.

 . l8μελή όμιλο του προγράμματος Wisconsin από την Αμερική.

 . Πολυπληθή όμιλο επιχειρηματιών από τη Θεσ/νίκη.

  . Στελέχη της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της Αμερικής.

 . 9μελή όμιλο μαθητών και μαθητριών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

 . 26μελή όμιλο Ρωμαιοκαθολικών προσκυνητών.

 . Την Καθ. του Π/μίου κ. Ερση Αμπατζή-Κάλφογλου και τον κ. Ιωάννη Κώτσια, Εκπαιδευτικό, συνοδεύοντας στελέχη της Δ/σεως Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 . Τους κ.κ. Σάββα Τσιλένη και Μιλτιάδη Πολυβίου, Αρχιτέκτονες από την Ελλάδα με την κ. Μαρία Βασιλάκη,  Καθ.  Ιστορίας  της τέχνης τον Π/μίου Θεσσαλίας.

 .Όμιλο οδοντιάτρων από την Ελλάδα.

 . 67μελή όμιλο προσκυνητών από τη Θεσσαλονίκη.

 . Στελέχη της "Forum Group" από την Αθήνα.

 . Τον κ. Burak Kara και την κ. Hülya Eksigil Δημοσιογράφο της τουρκικής εφ/δας Yeni Bin Yil, στους οποίους παραχώρησε συνέντευξη.

 . Τον κ. Σάββα Τσιλένη με την μητέρα και την οικογένεια του.

 . Το Δ. Σ. τον "Gaye" υπό την ηγεσία του Προέδρου αυτού.

 . Τον Πρόεδρο του Ρουμανικού Κοινοβουλίου με τη σύζυγο και τη συνοδεία του.

 . Τον Δρα κ. Peter Hofrichter, Καθ. Πατρολογίας στην Αυστρία.

 . 37μελή όμιλο προσκυνητών από τον Δήμο Θερμαϊκού που συμμετείχαν στο 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων Σηλυβρίας.

 . 37μελή όμιλο της Φιλοσοφικής Σχολής τον Π/μίου Αθηνών.

 . 80μελή όμιλο προσκυνητών του Συνδέσμου Πριγκιπιανών Αθηνών "Ο Αγ. Γεώργιος ο Κουδουνάς" υπό την ηγεσία του Προέδρου αυτού κ. Αντωνίου Πακουλίδη.

 . Τον Πρέσβη της Αγγλίας στο Βατικανό με τη σύζυγο του.

 . Τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα κ. Ιωάννη Κοραντή με τους οικείους αυτού.

 .49μελή όμιλο προσκυνητών της Ενώσεων Κων/πολιτών Βορείου Ελλάδος υπό την ηγεσία της Προέδρου τους κ. Αλκμήνης Σταυρίδου

 

Πηγή ........ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 

Eπισκεφθείτε τo Site  του OIKOYMENIKOY ΠATΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ   

__________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες :

Mega Revma
Tsouderou 8 - 174 55 - Athens - GR
Tel: 01 9830338
FAX: 01 9830338

 

Last modified: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,  2021