Home Up ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ 1821 &  Μ. ΡΕΥΜΑ

Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

    Home Up EYXΕΣ ΣΤΗΝ Α.Θ.Π. Αρθρα π. Δοσιθέου Ιεράρχαι του Θρόνου

 

Η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριαρχης κ. κ. Βαρθολομαίος

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει τον εκάστοτε Οικ. Πατριάρχη κάθε φορά που θα χηρεύει ο Οικoυμενικός Θρόνος. Ο σημερινός Οικ.  Πατριάρχης, Παναγιότατος κ. κ. Βαρθολομαίος, εξελέγη στις 22 Οκτωβρίου 1991, είκοσι ακριβώς μέρες μετά το θάνατο του προκατόχου του, αοιδίμου Πατριάρχου κυρού Δημητρίου. Γεννήθηκε στη νήσο Ίμβρο στις 29 Φεβρουαρίου 1940 και μετά από λαμπρές σπουδές στη Ρώμη, στην Ελβετία και στο Μόναχο, διορίστηκε αρχικά βοηθός Σχολάρχης στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στη συνέχεια Διευθυντής του νεοσύστατου Πατριαρχικού Γραφείου, οπότε και χειροτονήθηκε σε Μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Στη συνέχεια εξελέγη Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, αφού ήδη από του 1974 ήταν μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου.  

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒαρθολομαίοςΟ Παναγιότατος κ.κ. Βαρθολομαίος, του οποίου η οξύνοια, η πολυμάθεια και η γνώση εφτά γλωσσών τον κατατάσσουν μεταξύ των πλέον μορφωμένων Ρωμαίων ηγετών της εποχής μας, διακρίνεται για την εργατικότητα, την ευθύτητα του χαρακτήρα, την καθαρότητα των σκέψεων και επιδιώξεων και την απέραντη αγάπη του για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχει αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων, όσοι είχαν την τύχη να τον συναντήσουν και να διαλεχτούν μαζί του. Μέσα δε στις ποιμαντικές και εκκλησιαστικές του δραστηριότητες, τις οποίες έχει αναπτύξει κατά τρόπο πρωτοφανή και αξιοθαύμαστο, επισκέφθηκε όλες σχεδόν τις Ορθόδοξες χώρες.

Να προσευχόμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για την υγεία του Οικουμενικού Πατριάρχου. Να παρακαλούμε τον ’γιο Θεό να τον προστατεύει και να του χαρίζει χρόνια και δύναμη και σοφία για να μπορέσει να φέρει σε αίσιο πέρας το μήνυμα της Ορθοδοξίας και το πραγματικά ρηξικέλευθο και μεγαλεπήβολο ιεραποστολικό πρόγραμμά του.  

 

 

Φωτογραφίες από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε κατά το έτος 2000 η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 

Η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ι. Ναό των Παμ. Ταξιαρχώντου Αϊβαλί(Κυδωνιών)

Η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψη του στο Μπαχρέϊν προσκεκλημένος του Εμίρη Shaikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa.

Η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο ’βανος της Καππαδοκίας, κατά τη διάρκεια υπαίθριας Θείας Λειτουργίας.

Η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ μαζί με όλους τους Προκαθημένους της Ορθοδοξίας στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 2000 χρόνια από της γεννήσεως του Κυρίου.

 

horizontal rule

ΟΙ   ΕΝ   ΑΠΟΔΗΜΙΑ
Αρχιμ. Βαρθολομαίου (1972) νυν Οικ. Πατριάρχου

Εν ονόματι της αγάπης υποδέχεται και κατασπάζεται όλως ιδιαιτέρως η Μήτηρ Εκκλησία τα ιδικά της ανά την οικουμένην εσκορπισμένα τέκνα, τα όποια συρρέουν καθ' όλον το έτος, «εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσης και εώας» εδώ εις την πνευματικήν των εστίαν, ως προς άλλην Σιών.

Και έρχονται όπως ήλθαν αι Μυροφόροι εις το μνημείον του Διδασκάλου, όχι ασφαλώς δια να φέρουν εις την Μητέρα Εκκλησίαν επιτάφια αρώματα, όπως εκείναι, αλλά δια να ιδούν Ανάστασιν και να λάβουν φως, όπως εκείναι.

Αυτά τα απόδημα τέκνα της τα ενθυμείται πάντοτε η μήτηρ Εκκλησία, εις κάθε στιγμήν και εις κάθε περίστασιν της ζωής των και της ζωής της, τα ενθυμείται και εις την χαράν της και εις την λύπην της.

Αισθάνεται σήμερον ο Πατριάρχης πλέον ζωντανόν και ανανεωμένον και άρρηκτον τον δεσμόν του προς τα τόσον μακράν της έδρας του άλλα και τόσον πλησίον της καρδίας του ευρισκόμενα τέκνα του. Και προσφέρει ιδιαζόντως κατά την ημέραν αυτήν την αναίμακτον θυσίαν υπέρ της κατ΄άμφω ευεξίας και ευημερίας αυτών. Καί προσεύχεται μετά Ιακώβου του Αδελφοθέου και λέγει: «Τους αποδημήσαντας ημών αδελφούς ή μέλλοντας αποδημείν εν παντί τόπω κατευόδωσον».

Ό Ιερότατος ούτος πνευματικός δεσμός της Μητρός Μεγάλης Εκκλησίας προς το εν  αποδημία προσφιλές αυτής πλήρωμα, το έξω των ορίων των κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών διαβιούν, εάν είναι τόσον ισχυρός και η Μήτηρ αυτή Εκκλησία τόσον περί πλείστου ποιείται αυτού, τούτο οφείλεται εις το γεγονός ότι ο δεσμός Οικουμενικού Πατριαρχείου και Διασποράς είναι αγιωτάτη ευθύνη του Θρόνου τούτου και παρακατα­θήκη δια των θείων και ιερών κανόνων συσταθείσα και περιθριγκωθείσα.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέφερε πολλά οπουδήποτε της Διασποράς ήσκησε μέχρι σήμερον τα κυ­ριαρχικά αυτού δικαιώματα. Όπως γράφει μακαριστός ήδη Ιεράρχης, ζήσας εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα των αποδήμων τέκνων της Εκκλησίας εις τρεις όλας ηπείρους, «η Φαναριώτικη διοίκησις και η εκκλησιαστική συνείδησις, συνδυασμέναι με την μακράν πείραν οργανώ­σεως και κατανοήσεως των προβλημάτων, εξυπηρέτησαν τα μέγιστα την ομογένειαν του Εξωτερικού και της ενδυ­νάμωσαν τα πτερά δι' ανωτέρας κατακτήσεις εις τους νέ­ους οικουμενικούς χώρους, εν τω πλαισίω πάντοτε του πνεύματος και όχι του γράμματος των παραδόσεων. Η ανάληψις υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου των κυ­ριαρχικών δικαιωμάτων έδειξε δια μίαν ακόμη φοράν το Οικουμενικόν πνεύμα και την βαθείαν εμπειρίαν, με τα όποια δύναται να προσαρμόζηται εις τας νέας εποχάς και  να βοηθή τον κόσμον του εις τα σύγχρονα προβλήματα και τας εμφανιζομένας ανάγκας.

Το έργον και ή αποστολή της Μητρός Εκκλησίας με­ταξύ των εν τω Εξωτερικώ τέκνων της υπήρξε και είναι έργον και αποστολή προσφοράς και θυσίας. Η Μήτηρ Εκκλησία δια μέσου των αιώνων «εκένωσεν εαυτήν» χάριν των απανταχού τέκνων της. Εκ του υστερήματος της πολλάκις προσέφερεν η Εκκλησία αυτή ό,τι ηδύνατο να προσφέρη εις έμψυχον υλικόν και εις μέσα οργανώσε­ως και επιβιώσεως. Με τους πεφωτισμένους ποιμενάρχας, τους οποίους απέστειλε, κατεσίγασε τα πάθη και τα μίση που έφεραν οι μετανάσται από τας γενέτειρας των και διηώνιζαν εις την ξένην.

Εστάθη πάντοτε εις το πλευρόν του μετανάστου, προ πάντων εις την αρχήν της νέας του ζωής εις την νέαν του πατρίδα με τα πολύμορφα και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία δημιουργούν αι συγκλονιστικαί αντιθέσεις με­ταξύ της ζωής της υπαίθρου και της ζωής των μεγάλων πόλεων.

Εβοήθησε πάντοτε τον μετανάστην να προσαρμοσθή προς το νέον του περιβάλλον, χωρίς ν' άρνηθή ή να θυσιάση τίποτε από την προσωπικότητα του, τα έθιμα του, τας παραδόσεις του. Αντιθέτως, τον εβοήθησεν ώστε με όλα αυτά, με τους ανεκτίμητους θησαυρούς της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως, να αποτελέση την ζύμην η οποία. θα ζύμωση το φύραμα της περί αυτόν κοινωνίας. Εάν σήμερον υπάρχει μια έκδηλος και συνεχώς αυξανομένη νοσταλγία του Δυτικού κόσμου προς την Ορθοδοξίαν, εις τούτο θα πρέπει να δίδωμεν τον ρόλον και την συμβολήν και των εν τη Δύσει τέκνων της Εκκλησίας. Είναι και ούτος ένας τομεύς, εις τον όποιον ασκείται η οικουμενική αποστολή του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου.

Μεγάλη Παρασκευή - Οικουμενικόν Πατριαρχείον
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Η Εκκλησία εις το Εξωτερικόν, ως στοργική μήτηρ, δεν ασχολείται με την θεραπείαν των θρησκευτικών μόνον αναγκών των τέκνων της, αλλ' ενδιαφέρεται δια τας παντοίας ανάγκας των και γίνεται τοις πάσι τα πάν­τα ίνα τους πάντας σώση και διατήρηση σταθερούς και αμετακίνητους ότι παρέλαβον, ότι   εδιδάχθησαν, ό,τι κατέχουν ως πολύτιμον παρακαταθήκην. Η Εκκλησία πάντοτε και πανταχού, μάλιστα δε εις το Εξωτερικόν, είναι ο αιώνιος καλός Σαμαρείτης. Κόπτει διαρκώς επί των πληγών των τέκνων της και τας επιδένει επιχέουσα έλαιον και οίνον. Συνεχίζει η Εκκλησία και εν τούτω την αποστολήν και το έργον του ιδρυτού της, ο οποίος διεκήρυξε και απέδειξε με την επίγειαν ζωήν Του ότι «ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι»...

 Αρχιμ. Βαρθολομαίου (1972) νυν Οικ. Πατριάρχου

horizontal rule

 
«Η Ρωμιοσύνη της Πόλεως ούτε τελείωσε ούτε θα τελειώσει θα είναι εδώ μέχρι της συντελείας των αιώνων», είπε σήμερα ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα του εορτάζοντας ναού των Ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύματος «Και εμείς εδώ συνεχίζουμε την πορεία μας ποτέ από το χρέος μη κινούντες, με την ελπίδα ότι θα έλθουν σύντομα οι καλύτερες και ευτυχέστερες ημέρες τις οποίες προσδοκούμε και έχουμε κάθε δικαίωμα να τις περιμένουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας», πρόσθεσε ο Πατριάρχης και διευκρίνισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία «προοιωνίζεται πολλά τα αγαθά, πολλές μεταρρυθμίσεις, πολλές ριζικές αλλαγές, αλλαγή νοοτροπίας και όλα αυτά θα καταστήσουν την περαιτέρω ζωή της Ρωμιοσύνης εδώ ευτυχεστέραν και δικαιοτέραν» κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ο κ.κ. Βαρθολομαίος, αναφέρθηκε επίσης στην προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου που παρίστατο συμπροσευχόμενος στο ναό.
«Ο δραστήριος αυτός και λογιώτατος πρωθιεράρχης και καθηγητής Πανεπιστημίου με τα πολλά προσόντα του που τιμά την Εκκλησία και το Γένος μας και κάνει την Μητέρα Εκκλησία της Κων/πολεως να αισθάνεται υπερήφανη που τον επέλεξε μεταξύ πολλών υποψηφίων που θα ημπορούσαν να καταλάβουν αυτή την θέση όταν κατέρρευσε το αθεϊστικό καθεστώς στην Αλβανία, τον επιστράτευσε κυριολεκτικώς και τον έστειλε εκεί και έκτοτε επιτελεί ένα θαυμάσιο έργο το οποίο διαπίστωσα και ιδίοις όμμασι από κοντά», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Νοέμβριος 2005

 

Home ] EYXΕΣ ΣΤΗΝ Α.Θ.Π. ] Αρθρα π. Δοσιθέου ] Ιεράρχαι του Θρόνου ]
Last modified: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,  2021